Skip to main content
Succesverhaal

Fusion Colors: sublieme service is essentieel bij seizoenswerk

Succesverhaal | Fushion Colors

Fusion Colors: sublieme service is essentieel bij seizoenswerk

Bij De Boer Group vormen de seizoensklanten een unieke categorie met hun specifieke eisen en piekmomenten in bepaalde tijden van het jaar. Dit vraagt om precisie en flexibiliteit, waarbij niets mis mag gaan. Een treffend voorbeeld van zo’n seizoensklant is Fusion Colors. De Boer Group speelt op een unieke manier in op de uitdagingen die gepaard gaan met de behoeften van Fusion Colors.

De Boer Group is vooral in het voorjaar en het najaar actief betrokken bij de logistieke processen voor Fusion Colors. Ze verzorgen het transport van producten van China naar Rotterdam, waarna deze verder vervoerd worden naar Bleiswijk voor verdere verwerking. Het tijdig leveren van deze seizoensartikelen is cruciaal, omdat vertraging kan leiden tot gemiste verkopen. De Boer Group zorgt voor nauwkeurige timing en planning om aan deze cruciale eis te voldoen.

Wilt u advies van onze experts?

Bel ons, we denken graag mee over uw uitdagingen.

Bel +31 (0) 299 67 14 12

“Voor Fusion Colors zijn we vooral in het voorjaar en het najaar bijzonder actief. Seizoensartikelen mogen niet te laat in de winkels liggen, anders worden ze niet meer verkocht. Daar moeten we dus goed op inspelen.”

Inventieve oplossingen, snel schakelen

Seizoensklanten zoals Fusion Colors vragen om een aangepaste aanpak in vergelijking met reguliere klanten. De tijdsdruk in piekperiodes kan hoog zijn, en soms zijn er onverwachte vereisten zoals een extra container of meer opslagruimte. De Boer Group toont zich een inventieve en flexibele logistieke partner, die snel kan schakelen en met creatieve oplossingen komt, zoals het beschikbaar stellen van extra opslagruimte. Deze sublieme service is van essentieel belang in de samenwerking met seizoensklanten.

Omdat het twee kanten op werkt

De samenwerking met Fusion Colors kenmerkt zich door wederzijds vertrouwen en een laagdrempelig contact. Fusion Colors waardeert de service van De Boer Group en gunt hen het werk. Omgekeerd is De Boer Group ook bereid om werkzaamheden uit te besteden aan partners zoals Fusion Colors, met name in het geval van ompakwerk. Dit gebeurt via Wega in-/ompakwerk, het zusterbedrijf van Fusion Colors. Deze wederzijdse ondersteuning en vertrouwen onderstrepen de kracht van een goed partnerschap.