Skip to main content

Wij zijn De Boer Transport

Ondernemende
experts met een
nuchtere denkwijze

Wij zijn De Boer Group. Een derde generatie familiebedrijf met vestigingen in Nederland, Frankrijk, Polen en China.

Maar bovenal zijn we een familiebedrijf met een ondernemende instelling en de drive om klanten daadwerkelijk een langetermijnoplossing te bieden. In al die jaren van ons bestaan zijn we meebewogen met de ontwikkelingen in de markt. En dat doen we nog steeds. Waar we begonnen met het transport van goederen van A naar B in de regio, zijn we inmiddels uitgegroeid tot een wereldwijde speler met een schat aan kennis van de supply chain. We durven inmiddels dan ook wel te zeggen dat we expert zijn in het slimmer inrichten van logistieke processen. En kunnen die vervolgens ook nog aansturen en regelen.

Omdat we het liefst
bij de bron starten

Natuurlijk, dat transport regelen we ook nog steeds gewoon goed. Maar we zijn allang niet alleen maar meer ‘die vervoerder’. Transport is slechts een onderdeel van onze dienstverlening geworden. Liever bieden we klanten een totaaloplossing. Starten bij de bron, aan tafel zitten met klanten om hen écht verder te helpen. Want we hebben de kennis en kunde om hun logistieke processen efficiënter in te richten. Met minder onzekerheden, meer voorspelbaarheid en maximale kostenbesparingen. Ook van de complexe regelgeving rondom de btw-verleggingen en douane-activiteiten hebben we verregaande kennis. Door die ingewikkelde administratieve struikelblokken weg te nemen, nemen we de zorgen van klanten uit handen en bespoedigen we hun vervoer.

Ik wil optimaliseren

Big enough to cope,
small enough to care

Zo zou je ons eigenlijk het beste kunnen omschrijven. We bieden alle logistieke oplossingen en kennen elke schakel van de keten. Net zoals de grote spelers in de markt. Tegelijkertijd zijn we wendbaar en flexibel genoeg om maatwerk te leveren of een logistiek probleem op te lossen dat niet binnen de kaders past. Want we snappen dat klanten soms een creatieve of inventieve oplossing nodig hebben. Dus kijken we met een nuchtere en pragmatische blik naar de beste oplossing en zijn we de olie in de motor die ervoor zorgt dat hun transport snel doorgang vindt. Want hoe goed die supply chain ook is ingericht, aan het eind van de streep blijft logistiek nu eenmaal mensenwerk.

Slimmer en daarmee duurzamer

Luchtvracht, zeevracht, spoor en binnenvaart. We combineren verschillende vormen van vervoer. Daardoor zorgen we voor slim en efficiënt transport voor onze klanten, besparen we kosten, ontlasten we het wegennet en zorgen we een lagere carbon footprint.

De (VGM) beleidsverklaring is op verzoek opvraagbaar.

Ik wil kennismaken