Skip to main content
Artikel

Meer inzicht in uw forwarding? Zo krijgt u meer grip.

Blog | Sebastiaan Etten

Meer inzicht in uw forwarding?
Zo krijgt u meer grip.

Wat gebeurt er op de markt? Welke invloed heeft dat op het logistieke proces? Hoe kunt u op tijd bijsturen? En liever nog: hoe kunt u al op voorhand inspelen op ontwikkelingen binnen de supply chain? Steeds meer bedrijven houden zich bezig met deze vragen. Want natuurlijk wilt u uw forwarding proces zo soepel mogelijk hebben geregeld. Maar hoe zorgt u nu daadwerkelijk voor meer grip en controle? En hoe kunt u op voorhand meer invloed uitoefenen? In dit blog ga ik daar dieper op in.

Een vertienvoudiging van de containerprijs

Laten we beginnen met het feit dat ontwikkelingen in de wereld en in de markt een gigantische invloed kunnen hebben op logistieke processen. Kijken we bijvoorbeeld naar de containerprijzen in december 2021, dan waren die tien keer zo hoog als normaal. Dat had een ongekende impact op de economie. Er waren meerdere oorzaken voor die enorme stijging. Zoals u zich wellicht nog herinnert, lag het containerschip Ever Given dwars op het Suezkanaal. En natuurlijk had de logistiek te maken met de gevolgen van COVID. Door het zero tolerance beleid in China waren de havens in Shanghai en Ningbo regelmatig dicht en moesten leveranciers uitwijken naar andere havens waardoor de druk daar toenam. Zo ontstond ook nog eens een tekort aan containers. En alsof dat al niet genoeg was trok de economie behoorlijk aan. We zagen een enorme toename van het aantal online bestellingen. Al die ontwikkelingen samen zorgden ervoor dat de prijzen van containers spectaculair omhoogschoten.

Hogere prijzen, langere transittijden

Een exorbitante prijsstijging was een van de gevolgen. Maar ook het transport duurde langer. Waar een transport van de ‘far east’ naar Rotterdam normaal gesproken zo’n 32 dagen duurt, liep de transittijd op naar 55 dagen, met uitschieters van 155 dagen door overladen containers. Andersom kelderde de transittijd in 2022 ineens weer naar 37 dagen. Containers waren plotseling veel sneller in de havens waardoor er een grote hoeveelheid containers tegelijkertijd in de Europese havens aankwam. En ook dat was geen wenselijke situatie.

Invloed uitoefenen

Schommelingen in transittijden (en prijzen) zijn voor niemand ideaal. Dat is duidelijk. Maar hoe zorgt u er nu voor dat u hierop invloed uitoefent? Het antwoord is data. En dan met name inzicht in die data. Want door zoveel mogelijk data te verzamelen, aan elkaar te koppelen en te integreren, krijgen we een heel helder inzicht in die transittijden en de ontwikkelingen die de transittijden kunnen beïnvloeden. Met als gevolg dat we sneller en beter kunnen acteren en bijsturen waar nodig.
De Boer Group heeft zich de afgelopen jaren volop beziggehouden met onderzoek naar en ontwikkeling van de mogelijkheden om forwarding beter te beheersen. Door data-integratie zijn wij steeds beter in staat om invloed uit te oefenen op alle vier transport legs van de supply chain, tot aan de supplier aan toe.

Wilt u advies van onze experts?

Bel ons, we denken graag mee over uw uitdagingen.

+31 (0) 299 67 14 12

“Door data-integratie zijn wij steeds beter in staat om invloed uit te oefenen op alle vier transport legs van de supply chain, tot aan de supplier aan toe.”

Sebastiaan Etten,
De Boer Group

Zoveel mogelijk data verzamelen en integreren

In transport leg nul vragen we aan klanten een verschepingsplan. Door al in te spelen op het te verwachten transport, voorkomen we problemen op voorhand. Hoeveel containers verwacht u dat we moeten verschepen van haven naar haven, in welke periode, wat moet er worden verscheept en wat is het palletpatroon? Doordat we zoveel mogelijk gedetailleerde informatie van klanten krijgen, hebben we beter inzicht in het verloop. Zo kunnen we goed kijken naar een gemiddelde voor al onze klanten, rekening houden met seizoenspieken en andere ontwikkelingen in het jaar. Door ook zoveel mogelijk data van leveranciers en warehouses aan het dashboard toe te voegen, genereren we een secure forecast. Dat is niet alleen prettig voor ons, maar ook voor u, want zo heeft u de garantie dat we voor u gaan lossen. Daarmee bent u verzekerd van voldoende voorraad, maar heeft u ook nooit teveel goederen in uw warehouses staan. Die voorraad moet immers zo snel mogelijk het warehouse weer uit.

Dichtbij de bron

Ook in de vier transport legs van het daadwerkelijke logistieke proces oefenen we invloed uit. In transport leg één worden uw goederen geproduceerd om vervolgens naar de haven te worden gebracht, klaar voor het overzeese transport. Die eerste transport leg is van ongekend belang voor de rest van het proces. Want als er hier vertraging ontstaat, vertraagt ook de rest van het proces en ontstaat er een sneeuwbaleffect. Via ons dashboard controleren we alle data continu zoals de cargo ready date, booking date, estimated time of departure en required pickup date; de vertrekdag vanuit de leverancier. Waar nodig oefenen we invloed uit. Doordat we ook zijn gevestigd in Hong Kong kunnen we impact uitoefenen en namens onze klanten contact leggen met de leverancier. Zo kunnen we op tijd bijsturen.

Sturen op transittijden

In transport leg twee gaan uw goederen van de Chinese haven naar de Europese haven. Ook hier houden we met ons dashboard continu een vinger aan de pols. Wat is de verwachte transittijd? Waar is het schip nu? Hoeveel milestones zijn er al afgelegd? We houden voortdurend in de gaten of uw transport volgens planning verloopt. Maar we kijken ook naar de langere periode. Want zodra we transittijden zien oplopen of juist aflopen, dan brengen we u daar meteen van op de hoogte. U zult uw bestellingen bij de leverancier dan eerder of juist later moeten plannen om niet teveel of te weinig producten in uw warehouses te hebben. Door ook hier een vinger aan de pols te houden, kunnen we ook op tijd in transport leg één bijsturen.

Het proces versnellen

In transport leg drie zijn uw goederen in de haven in Europa om vervolgens via de rivier naar onze warehouses te worden verscheept. Is er vertraging in transport leg twee ontstaan omdat de transittijd is opgelopen, dan weten we dat al ruim op tijd want ons dashboard heeft ons daar tijdig op gewezen. We staan dan ook al klaar om met onze eigen vrachtwagen uw goederen rechtstreeks van de Europese havens naar uw of onze warehouses te vervoeren. Zo versnellen we alsnog het proces. Gaat uw vervoer wel via de rivier naar de binnenvaarthaven, dan transporteren we in transport leg vier uw goederen door naar uw of onze warehouses.

Data als basis van integrale samenwerking

Met ons dashboard creëren we rust en houden we controle. Door aan dat dashboard steeds meer data toe te voegen en te integreren, kunnen we in de toekomst nóg beter op vergelijkbare situaties inspelen. Want er valt altijd nog beter en preciezer te voorspellen. Het is dan ook belangrijk dat alle informatiestromen gekoppeld zijn. Zodat we in de keten steeds beter integraal gaan samenwerken.