Skip to main content

De Boer Transport

Privacy Verklaring

WIJ VINDEN UW PRIVACY BELANGRIJK

De Boer Transport vindt uw privacy belangrijk en daarom vinden wij dat u goed moet kunnen nagaan wat er met uw gegevens gebeurt. In dit privacy statement hebben wij voor u op een rij gezet voor welk doel De Boer Transport persoonsgegevens verwerkt en hoe u daar invloed op kunt uitoefenen.

VERWERKING VAN GEGEVENS

Wij verzamelen en bewaren gegevens die u op onze website (https://deboertransport.nl) invoert of die u op een andere wijze aan ons/ door ons ingeschakelde derden verstrekt, wanneer u gebruik maakt van onze diensten. Deze gegevens kunnen omvatten, maar zijn niet beperkt tot:

 • gegevens die u aan ons verstrekt ten behoeve van de De Boer Transport diensten;
 • gegevens die u aan ons verstrekt wanneer u met ons contact opneemt op info@deboertransport.nl;
 • informatie die wij verzamelen met behulp van cookies;
 • aanvullende gegevens die u mogelijk aan ons verstrekt via social media, websites of diensten van derden;

Persoonsgegevens die wij verwerken

De Boer Transport verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de
persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres

Deze persoonsgegevens verwerken we automatisch:

 • IP-adres
 • Locatiegegevens
 • Internetbrowser en apparaat type
 • Serviceprovider waarmee u toegang hebt

INZAGE, CORRECTIE EN VERWIJDERING.

U heeft altijd de mogelijkheid om aan De Boer Transport te vragen welke persoonsgegevens met betrekking tot u in het gegevensbestand van De Boer Transport zijn opgeslagen. Hiervoor kunt u een bericht sturen naar het correspondentie adres van De Boer Transport.

Wanneer u van mening bent dat persoonsgegevens niet (langer) juist dan wel onvolledig zijn of niet ter zake doen voor de doeleinden waarvoor wij uw gegevens verwerken, kunt u De Boer Transport verzoeken uw gegevens aan te vullen, te verbeteren of te verwijderen. Hiervoor kunt u een bericht sturen naar het correspondentieadres van De Boer Transport.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage, verbetering of verwijdering, door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

De Boer Transport wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.