Skip to main content

Track and trace

Omdat we elke milestone beheersen

Snel aan de slag

Van de leverancier in China tot aan uw warehouse; wij overzien het volledige logistieke proces. Daardoor weten we precies waar uw container zich bevindt en kunnen we op tijd bijsturen als dat nodig is. En we zien exact welke goederen zich in uw container bevinden.

De reis die uw goederen afleggen voordat ze in uw of ons warehouse arriveren, hebben we opgedeeld in vier transport legs. Elke transport leg kent zijn eigen uitdagingen én oplossingen. Doordat we telkens een vinger aan de pols houden, zien we op tijd eventuele vertragingen of problemen en kunnen we bijsturen. Want met onze ervaring weten we ook hoe we moeten versnellen als het nodig is.

Transport leg één:
in productie

Bij de eerste transport leg zijn uw goederen in productie en moeten ze vervolgens van de leverancier naar de haven worden gebracht. Hierbij kijken we naar de cargo date, de booking date en naar the estimated time of departure. Ook kijken we naar de required pickup date en of deze wordt gehaald. Deze berekenen we aan de hand van de actuele transittijden in de volledige supply chain. Doordat we ook zijn vertegenwoordigd in China, kunnen onze mensen makkelijker schakelen met de leveranciers.

Transport leg twee:
van haven naar haven

Uw goederen zijn onderweg en gaan van de haven in China naar de Europese haven. Ook hier houden we continu de voortgang in de gaten. Klopt de verwachte vertrektijd met de daadwerkelijke vertrektijd? Wat zijn de laatste milestones? Het dashboard geeft ons een helder overzicht.

Transport leg drie:
van de Europese haven naar Born of Valenton

Wanneer wij bijvoorbeeld kijken naar leveringen aan ons warehouse in Born, dan gaan uw goederen via de Maas naar de binnenvaarthaven in Born. Ook dit deel van het transport kunt u nauwkeurig volgen. Heeft uw container in transport leg twee vertraging opgelopen, dan slaan we transport leg drie over. Onze vrachtwagens rijden tijdig naar Rotterdam om uw container op te halen in de haven en naar ons warehouse te brengen. Zo halen we de verloren tijd weer in.

Transport leg vier:
van ons warehouse naar uw warehouses

Verloopt het transport van uw container wel via de Maas tot aan Born of van Valenton naar Lieusaint, dan zorgen we voor een snelle doorvoer naar ons warehouse. De transittijd is hier slechts één dag. Daarna gaan uw goederen van ons warehouse naar uw warehouses of die van uw klant. En ook bij die stap houden we een vinger aan de pols.

De Boer container transport