Skip to main content

De Boer Transport

Nederlandse Expeditievoorwaarden

Expeditievoorwaarden

Op al onze werkzaamheden zijn van toepassing de Nederlandse Expeditievoorwaarden, inclusief de arbitrage clausule, gedeponeerd door de FENEX ter griffie(s) van de arrondissementsrechtbank(en) te Amsterdam, Rotterdam, Breda en Arnhem, laatste versie. Deze voorwaarden worden op verzoek toegezonden. *

Onze notering is gebaseerd op heden geldende tarieven, koersen en omstandigheden. Afrekening van de zeevracht geschiedt in principe in Euro’s waarbij de buitenlandse valuta tegen de officieel geldende koers zal worden afgerekend.

Het binnenlands vervoer geschiedt onder AVC-condities.

* Tenzij anders vermeld, wordt uw lading niet door ons verzekerd en genoteerde tarieven zijn exclusief invoerrechten en eventuele BTW.